آخرین عکس حسن آمریکایی

شهید حسن فتاحی معروف به حسن آمریکایی… بیسیم چی گردان غواص لشکر امام حسین …. معروف به حسن سر طلا… منطقه نهر خین عملیات کربلای چهار به شهادت رسید … پیکر مطهرش هنوز هم برنگشته …. این اخرین عکس حسن است.

شهید حسن فتاحی معروف به حسن آمریکایی… بیسیم چی گردان غواص لشکر امام حسین …. معروف به حسن سر طلا… منطقه نهر خین عملیات کربلای چهار به شهادت رسید … پیکر مطهرش هنوز هم برنگشته …. این اخرین عکس حسن است.
640000_666

Share