خوش و بش نوبخت با سردار احمدی مقدم+عکس

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در نماز جمعه این هفته تهران.

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در نماز جمعه این هفته تهران.
2716642-3904372 139303091537443752870494

Share