تصویری جالب که شاید هیچوقت دیگر تکرار نشود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا این تصویر از دید عکاسان یکی از تصاویری محسوب می شود که احتمال وقوع آن یک در ده میلیون عکس بوده و در هنگام پرواز سه پرنده در کنار هم گرفته شده که به شکل شکلکی در حال خنده تصور می شود. منبع:باشگاه خبرنگاران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا این تصویر از دید عکاسان یکی از تصاویری محسوب می شود که احتمال وقوع آن یک در ده میلیون عکس بوده و در هنگام پرواز سه پرنده در کنار هم گرفته شده که به شکل شکلکی در حال خنده تصور می شود.

AX

منبع:باشگاه خبرنگاران

Share