تشکیل شورای منطقه‌ای خزر برای پیگیری مشکلات استانهای شمالی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه خود بر لزوم توجه ویژه به مناطق ساحلی دریای خزر با یاری جستن از فعال سازی تشکل های غیردولتی ومردم نهاد در کناراستفاده از ابزارهای حاکمیتی تاکید کردند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا یکپارچگی نوار ساحل شمالی در سه استان گلستان، مازندران و گیلان و تشکیل شورای منطقه ای خزر برای هماهنگی و پیگیری مسائل کالبدی این استانها از مهمترین موارد بررسی شده در جلسه امروز ، دوشنبه ۲۲ اردیبهشت۹۳ ، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بود.

IMAGE635355057076434688
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی ، در جلسه امروز شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که با حضور استاندار و مسئولان مازندران و پژوهشگران به ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار شد ، مسائل شهرسازی درکنار ساخت و سازهای بی برنامه این استان مورد بررسی قرار گرفت.
بنابراین گزارش ، اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه خود بر لزوم توجه ویژه به مناطق ساحلی دریای خزر با یاری جستن از فعال سازی تشکل های غیردولتی ومردم نهاد در کناراستفاده از ابزارهای حاکمیتی تاکید کردند.
همچنین در جلسه امروز شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مقرر شد موضوع یکپارچگی نوار ساحل شمالی در سه استان گلستان، مازندران و گیلان پیگیری و تشکیل شورای منطقه ای خزر برای هماهنگی مسائل کالبدی استانهای یاد شده، با نگاه حداکثر حفاظت و مراقبت از ظرفیتهای زیستی و زیست محیطی تشکیل و در صورت لزوم و موفقیت ، بصورت لایحه ای برای شکل گیری قانونی توسط دبیرخانه شورای عالی به دولت پیشنهاد شود.
بنابراین گزارش ، دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز در راستای موارد یاد شده تلاش می‌کند موضوع را به بحثی با حساسیت اجتماعی تبدیل کند و در این خصوص از حداکثر ظرفیتهای غیر دولتی و نهادهای اجتماعی و حرفه ای علاوه بر ظرفیتهای حاکمیتی استفاده خواهد کرد.
همچنین مقرر شد دبیرخانه شورای عالی نسبت به تهیه مدل اجتماعی- حاکمیتی با هدف حفاظت از ظرفیتهای زیست محیطی، فرهنگی، کالبدی و اجتماعی استان مازندران اقدام کند.
براین اساس باید تلاش شود حوزه های سیاسی مانند بخشداری ها و فرمانداری ها در حوزه ساخت و ساز و صدور مجوز دخالت نکنند و دبیرخانه شورای عالی مدلی برای مدیریت یکپارچه توسعه و عمران و خدمات شهری سرزمینی در محدوده فرمانداری ها ارائه دهد.
براساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی اعضای حاضر در جلسه مقرر شد دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مدل مدیریت قلمرو یکپارچه در حوزه کنترل عمرانی و خدمات شهری را برای استان مازندران ارائه دهد. همچنین دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با همکاری دستگاههای عضو شورا تقاضاهای موجود در منطقه را هدایت و بصورت هماهنگ با مطالعات ICZM راهبری می‌کند./خبرگزاری دولت

Share