طنز کیهان برای کمک مالی وزیر ارشاد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود خود نوشت: گفت: سرپرست روزنامه ایران گفته است وزیر ارشاد و رئیس دفتر رئیس جمهور عضو هیئت امنای مؤسسه ایران هستند ولی هیچگونه تعهد مالی نسبت به این مؤسسه ندارند! گفتم: ولی اخیرا سندی منتشر شده که نشان می‌دهد وزیر ارشاد فقط […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود خود نوشت:

روزنامه کیهان

گفت: سرپرست روزنامه ایران گفته است وزیر ارشاد و رئیس دفتر رئیس جمهور عضو هیئت امنای مؤسسه ایران هستند ولی هیچگونه تعهد مالی نسبت به این مؤسسه ندارند!
گفتم: ولی اخیرا سندی منتشر شده که نشان می‌دهد وزیر

ارشاد فقط در یک قلم مبلغ ۷ میلیارد تومان در تاریخ ۹۲/۱۰/۳ به روزنامه ایران پرداخت کرده است و سند هم با امضای وزیر ارشاد است!
گفت: در سند آمده است که این مبلغ از بودجه مصوبه مجلس برای کمک به ارتقاء مطبوعات غیر دولتی پرداخت می‌شود.
گفتم: ولی روزنامه ایران که روزنامه رسمی دولت است و بودجه ارتقاء هم که برای مطبوعات غیر دولتی است!
گفت: دولت قبلی با شعار «عدالت» همه آگهی‌ها را در انحصار روزنامه ایران درآورده بود، ‌دولت فعلی هم که با شعار «اعتدال» بیت‌المال بی‌زبان را به همین روزنامه دولتی اختصاص داده است.
گفتم: چه عرض کنم؟! یارو از لپه بدش می‌آمد، برایش دلمه بادمجان آوردند، وقتی لپه درون دلمه را دید به صاحب رستوران گفت؛ فکر کردی اگر پالتو تن لپه کنی نمی‌شناسمش؟!

Share