گزارش تصویری اخرین روز نمایشگاه عکس گیلان در انقلاب اسلامی ( رشت-خاتم الانبیا)

نمایشگاه عکس گیلان در انقلاب اسلامی اثار هنرمند باتجربه و بسیجی اقای سخاوت امانی که به مدت شش روز در نگارخانه مارلیک مجتمع فرهنگی وهنری خاتم الانبیا دایر بود

نمایشگاه عکس گیلان در انقلاب اسلامی اثار هنرمند باتجربه و بسیجی اقای سخاوت امانی که به مدت شش روز در نگارخانه مارلیک مجتمع فرهنگی وهنری خاتم الانبیا دایر بود

Share