گزارش تصویری اجلاس استانداران با حضور رییس جمهوری

 

roohani (1) roohani (2) roohani (3) roohani (4) roohani (5) roohani (8) roohani (6) roohani (7) roohani (9) roohani (12) roohani (13) roohani (10) roohani (11) roohani (14) roohani (17) roohani (16) roohani (15) roohani (18) roohani (19) roohani (20)  roohani (22) roohani (21) roohani (24) roohani (25)

Share