مدارک هویتی مفقود شده را در این سایت پیدا کنید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا و به نقل از سایت ثبت احوال، با فراهم شدن امکان پیگیری کارت ملی و شناسنامه مفقود شده در پورتال الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور، این امکان وجود دارد تا کسانی که مدارک هویتی خود را گم کرده اند،پیدا کنند.  کسانی که مدارک شناسایی آنها مفقود شده است می […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا و به نقل از سایت ثبت احوال، با فراهم شدن امکان پیگیری کارت ملی و شناسنامه مفقود شده در پورتال الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور، این امکان وجود دارد تا کسانی که مدارک هویتی خود را گم کرده اند،پیدا کنند.

sabt40_665 کسانی که مدارک شناسایی آنها مفقود شده است می توانند پیش از تسلیم تقاضای صدور المثنی، با ورود به سامانه «شناسنامه و کارت ملی پیدا شده» در پورتال ثبت احوال به نشانی www.sabteahval.ir با وارد کردن شماره ملی مدارک خود را جستجو کنند.

در صورتی که مدرک مورد نظر پیدا شده باشد، باید به اداره ثبت احوال مربوطه که نشانی آن در سامانه الکترونیکی ذکر می شود مراجعه کرده و آن را دریافت کنند. اما اگر جستجوی مدارک مفقودی حداکثر تا یک ماه بی نتیجه باشد، باید برای دریافت شناسنامه یا کارت ملی المثنی به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت یا اداره ثبت احوال مراجعه کنند.

Share