اولین عکس از جنگ تحمیلی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : تصویر زیر، اولین عکس ثبت‌شده از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : تصویر زیر، اولین عکس ثبت‌شده از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است.

Share