جلوگیری از خروج ۸ دستگاه تریلی چای سنواتی از گیلان

به گزارش دیارمیرزا دبیرکمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گیلان گفت : دبیرخانه این کمیسیون حسب مأموریت ذاتی خویش پس از دریافت گزارش دستگاههای مسئول با هماهنگی مقام قضایی و نیروی انتظامی از خروج ۱۱۲ تن چای سنواتی از انباری در فومن جلوگیری کرد .

به گزارش دیارمیرزا دبیرکمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گیلان گفت : دبیرخانه این کمیسیون حسب مأموریت ذاتی خویش پس از دریافت گزارش دستگاههای مسئول با هماهنگی مقام قضایی و نیروی انتظامی از خروج ۱۱۲ تن چای سنواتی از انباری در فومن جلوگیری   کرد .1230
اسماعیل عبداللهی گفت : درحالیکه براساس ابلاغ استاندار گیلان به عنوان نماینده ی ویژه هئیت دولت در امور چای ، خروج و توزیع هرگونه چای سنواتی از انبارهای استان تا پایان آذر ماه ممنوع است این مقدار چای به منظور ارسال به استانهای دیگر بار گیری شده بود
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت : پرونده فرد متخلف در این کمیسیون و مراجع قضایی در حال رسیدگی است .
اسماعیل عبداللهی افزود : براساس ابلاغ نماینده ی ویژه هئیت دولت در امور چای خروج و توزیع هرگونه چای سنواتی برای استفاده شرب یا به هر عنوان دیگر از انبارهای استان و خارج استان از چهارم اردیبهشت ماه به مدت ۶ ماه ممنوع است .
وی افزود : همچنین براساس ابلاغ تیرماه استاندار بارگیری و حمل و نقل چای سنواتی خارج از محدوده سازکار تعیین شده صادرات چای سنواتی قاچاق محسوب شده و این نوع چای فقط می تواند با تأئید سازمان ملی استاندارد و براساس این ساز و کار به خارج از کشور صادر شود .

Share