ویژه نامه وفات حضرت خدیجه (سلام الله علیها)

پیامبر(ص) فرمود:‹‹ اسلام با شمشیر علی(ع)و مال خدیجه(س) بر پا و استوار شد واستقامت یافت.›› اگر خدیجه نبود کدام زن شایستگی آن را داشت که مادر حضرت فاطمه علیها سلام باشد و اگر فاطمه نبود چه کسی شایستگی فرزندی خدیجه را داشت و اگر پیامبر(ص) نبود خدیجه وفاطمه چگونه می توانستند به مقام سروری زنان عالم نایل آیند.

h-khadijeh

زندگانی حضرت خدیجه کبری (سلام الله علیها)
در وصف حضرت خدیجه کبری (سلام الله علیها)
حضرت خدیجه (سلام الله علیها) مادر ام ابیها
فضائل خدیجه (سلام الله علیها)
حضرت خدیجه (سلام الله علیها) در قرآن
مقالات حضرت خدیجه (سلام الله علیها)
متن ادبی «اندوه و اشک آخرین فرستاده»
متن ادبی «زخم وفات تو»
متن ادبی «رنج تنهایی مادر»
«شعر « در سوگ بزرگ خدیجه کبرى ‏علیها السلام ‏
«شعر « ثناى خدیجه علیها السلام ‏
حضرت خدیجه (سلام الله علیها) در ادب فارسی
پیامک به مناسبت وفات حضرت خدیجه (سلام الله علیها)
گالری عکس از محل دفن حضرت خدیجه (سلام الله علیها)
کارت پستال وفات حضرت خدیجه (سلام الله علیها)
ارسال کارت پستال برای دوستان
Share