نشست بازرس ویژه وزارت کشور با کاندیداهای معترض انتخابات رشت

اختصاصی دیارمیرزا عصر دیروز بازرس ویژه ستاد انتخابات وزارت کشور در رشت با حدود ۴۰ کاندیدای معترض به نحوه برگزاری انتخابات شورای اسلامی کلانشهر رشت دیدار کرد .

اختصاصی دیارمیرزا به گفته یکی از منابع آگاه عصر دیروز بازرس ویژه ستاد انتخابات وزارت کشور در shoraرشت با حدود ۴۰  کاندیدای معترض به نحوه برگزاری انتخابات شورای اسلامی کلانشهر رشت دیدار کرد .

برابر این گزارش در این جلسه آقایان قربانی،خانکشی پور،دکتر امینیان،خانم عاطفی پور و تعدادی دیگر از کاندیدا ها به بیان نظرات خود پرداختند و از نحوه برگزاری انتخابات ،شمارش آرا ،اعلام نتایج و مهندسی انتخابات شهر رشت به شدت گله کردند و مستندات خود را به ایشان ارائه کردند .

در ادامه آقای جمالی بازرس ویژه ستاد انتخابات وزارت کشور قول داد تا این موضوعات را بررسی و نتایج را به کاندیداهای معترض اعلام نماید .

همچنین شنیده شده است این تعداد کاندیداها با حمایت جند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیر هستند تا با رییس عالی نظارت بر انتخابات کشور جناب آقای کلیوند دیدار کنند .

Share