احمدی نژاد هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد /۴ سال دیگر باز خواهیم گشت

به گزارش دیارمیرزا :اسفندیار رحیم مشایی، مشاور رئیس جمهور اخیرا در جلسه ای گفته است که احمدی نژاد تصمیمی برای پذیرفتن مسئولیت جدیدی را ندارد، چرا که ۴ سال بعد دوباره بازخواهیم گشت.

mashaiiبه گزارش دیار میرزا  اسفندیار رحیم مشایی، مشاور رئیس جمهور اخیرا در جلسه ای گفته است که احمدی نژاد تصمیمی برای پذیرفتن مسئولیت جدیدی را ندارد، چرا که ۴ سال بعد دوباره بازخواهیم گشت.

وی   با انتقاد از برخی روحیات و تفکر افراد و تیم اطراف حسن روحانی تصریح کرده است: برخی اسامی و نام هایی که برای انتصاب در برخی مسئولیت ها از جمله استانداری ها شنیده می شود باعث نگرانی است؛ زیرا آنها خوی اشرافی دارند و با مردم مانند کدخدا برخورد خواهند کرد.

احمدی نژاد امروز در مراسم تجلیلی که در سازمان صدا و سیما برای وی ترتیب داده شده بود گفت: ما به دنبال یک تحول عظیم و یک حکومت آرمانی هستیم. نظام جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی منهای آرمانهای بلند الهی و انسانی بی معناست. و در این صورت تقدسی ندارد. خود را باید با آرمانهای انقلاب بسنجیم.

معیار تشخیص توده‌های مردم هستند وگرنه همه خود را بهترین معرفی میکنند. جایگاه مردم، یکی دیگر از مبانی نظر و عمل دولت است. مردم صاحب حکومت هستند و باید اراده آنها حاکم باشد.

دولت وظیفه ای جز همراهی با خواست عمومی مردم ندارد. جامعه باید حس کند که مدیران و مسئولان همراه او هستند و میخواهند مطالبات واقعی او را عملی کنند. جامعه باید حس کند که کرامتش محفوظ است. فقط به گفتن کار درست نمی شود.

وی افزود: فاصله افتادن بین مردم و مدیران در احساس از فضای عمومی بسیار خطرناک است./دانا

Share