گزارش تصویری/ سفر انتخاباتی منوچهر متکی به رشت

به گزارش دیارمیرزا منوچهر متکی، کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری یازدهم در سفری یکروزه در دانشگاه آزاد اسلامی رشت در جمع دانشجویان سخنرانی کرد و به سوالات جوانان پاسخ داد.

به گزارش دیارمیرزا منوچهر متکی، کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری یازدهم در سفری یکروزه در دانشگاه آزاد اسلامی رشت در جمع دانشجویان سخنرانی کرد و به سوالات جوانان پاسخ داد.

Share