هوای گیلان در سه روز آینده ابری با احتمال رعد و برق است

به گزارش دیار میرزا به نقل از  ایرنا، این هواشناسی هوای امروز (یکشنبه) گیلان را کمی ابری تا نیمه ابری، روز دوشنبه صاف تا قسمتی ابری گاهی رشد ابر و روز سه شنبه کمی ابری تا نیمه ابری، گاهی وزش باد اواخر وقت رشد ابر در بعضی نقاط با احتمال رگبار و رعد و برق […]

به گزارش دیار میرزا به نقل از  ایرنا، این هواشناسی هوای امروز (یکشنبه) گیلان را کمی ابری تا نیمه ابری، روز دوشنبه صاف تا قسمتی ابری گاهی رشد ابر و روز سه شنبه کمی ابری تا نیمه ابری، گاهی وزش باد اواخر وقت رشد ابر در بعضی نقاط با احتمال رگبار و رعد و برق پیش بینی کرده است.

بر اساس گزارش این اداره کل بیشینه دما در ۲۴ساعت گذشته با ۲۷درجه سلسیوس مربوط به منجیل و کمینه دما نیز در این مدت با ۹درجه سلسیوس مربوط به دیلمان بوده و بیشینه و کمینه دمای هوا در شهر رشت نیز در این مدت به ترتیب ۲۷و ۱۵درجه سلسیوس ثبت شده است.

نقشه های پیش یابی هواشناسی گیلان نشان می دهد که استقرار سامانه پر فشار در سطح زمین و وجود جریانات پایدار در سطوح فوقانی جو است.

Share