استاندار گیلان در بیت رهبری کنار چه کسی نشسته بود؟ + عکس

به گزارش دیار میرزا کیهان هاشم نیا دیروز در جمع دست اندرکاران انتخابات کشور با امام خامنه ای دیدار کردند در این دیدار کیهان هاشم نیا در کنار سردار بسیجی شیرازی رییس دفتر فرماندهی کل قوا نشسته بودند .

به گزارش دیار میرزا کیهان هاشم نیا دیروز در جمع دست اندرکاران انتخابات کشور با امام خامنه ای دیدار کردند در این دیدار کیهان هاشم نیا در کنار سردار بسیجی شیرازی رییس دفتر فرماندهی کل قوا نشسته بودند .

31803_889

Share