رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فومن خبر داد:

رفع تصرف زمین‌های ملی ۱۹۰ میلیارد تومانی در شهرستان فومن

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فومن از رفع تصرف بیش از ۹۰ هزار مترمربع زمین منابع طبیعی در محدوده‌ی ۴ روستای این شهرستان در سال ۱۴۰۳ خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رسول نوروزی، رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فومن گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۹۵ هزار متر مربع زمین ملی به ارزش ۱۹۰ میلیارد تومان، از ۵۳ متصرف در ۴ روستای این شهرستان پس گرفته شد.

وی افزود: متصرفان این زمین‌ها را در روستاهای آلیان، ماکلوان، قلعه رودخان و گشت رودخان فومن، با ساخت غیرمجاز بنا، دامپروری و کشاورزی، به صورت غیرمجاز تصرف کرده بودند که با حکم قضائی و بر اساس تبصره ذیل ماده ۵۵ رفع تصرف شد.

Share