مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی گیلان خبرداد؛

تعیین تکلیف ۶۶۱ مورد پرونده در بخش فروش طی سال ۱۴۰۲ و رشد ۴۱ درصدی در ارزش ریالی

مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی گیلان با اشاره به اینکه تعداد پرونده‌ها در بخش فروش طی سال ۱۴۰۲ برتبر با ۶۶۱ مورد تعیین تکلیف شده است، گفت: در تعداد پرونده و ارزش ریالی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ به ترتیب رشد ۴ و ۴۱ درصدی داشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،  مهندس احمدرضا موقری مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی گیلان با اشاره به اینکه تعداد پرونده‌های تشکیل شده طی سال ۱۴۰۱ نیز ۱۴۲۹ مورد بوده است، اظهار کرد: این تعداد تشکیل پرونده طی سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۵۷۱ مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱، ارزش ریالی ۱۳۶ درصد رشد داشته است.

وی تعداد پرونده‌های تعیین تکلیفی بخش فروش در سال ۱۴۰۱ را ۶۳۸ مورد عنوان کرد و افزود: این تعداد پرونده در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶۱ مورد بوده که در مقایسه با سال ۱۴۰۱، در تعداد پرونده رشد ۴ درصدی و در ارزش ریالی رشد ۴۱ درصدی داشته و این بیانگر عملکرد مثبت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان می‌باشد.

مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان خاطرنشان کرد: تعداد پرونده‌های تعیین تکلیف شده در بخش انهدام در سال ۱۴۰۱ نیز ۷۳۳ مورد و در سال ۱۴۰۲ نیز ۷۵۴ مورد بوده که در ارزش ریالی ۱۹۱ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه تعداد پرونده‌های تعیین تکلیف شده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در بخش واگذاری به ادارات طی سال ۱۴۰۱ برابر با ۳۶ مورد بوده است، تصریح کرد: این تعداد پرونده در سال ۱۴۰۲.۲۶ مورد بوده است.

مهندس موقری گفت: تعداد پرونده‌های تعیین تکلیفی در بخش استرداد طی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۲۲۶ و ۱۵۳ مورد بوده که در بخش ارزش ریالی رشد ۱۹۷ درصدی داشته است.

Share