کمیته اطلاع رسانی مرکز حوزه انتخابیه طوالش

سعید رستمی از عضویت در هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه طوالش استعفا داد

نظر به استعفای آقای سعید رستمی از عضویت در هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه طوالش به دلیل مشکلات شخصی طی جلسه روز پنج شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ اعضای هیات اجرایی ضمن تشکر از زحمات ایشان با استعفای نامبرده موافقت کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان تالش با تکذیب خبر برکناری مدیر شبکه بهداشت شهرستان تالش گفت: نظر به استعفای آقای سعید رستمی از عضویت در هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه طوالش به دلیل مشکلات شخصی طی جلسه روز پنج شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ اعضای هیات اجرایی ضمن تشکر از زحمات ایشان با استعفای نامبرده موافقت کردند.

بنا بر اعلام کمیته اطلاع رسانی مرکز حوزه انتخابیه طوالش، عضو علی البدل منتخب آقای موسی خلیق جهت شرکت در جلسات آتی هیات اجرایی دعوت شده است.

Share