تحلیل انتخاباتی؛

انتخابات فومن و شفت؛ چه کسی قلعه را فتح خواهد کرد؟

پس از هفت دوره حضور موثر حاج ناصر عاشوری که همیشه یک پای فینال انتخاباتی بوده امسال با تصمیم شخصی وی و عدم حضور در پروسه سخت و نفس گیر انتخابات، شهرستانهای فومن و شفت انتخابات دوره دوازدهم را بدون وی تجربه خواهند کرد.

انتخابات

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، علی علیزاده ازبری در صبح فومن نوشت:

انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستانهایی مثل فومن به دلایل زیاد همیشه همراه با استقبال رای دهندگان روبرو بوده، پرشور برگزار گردیده و در برخی دوره ها حتی تعداد آراء اخذ شده از تعداد واجدان رای جلوتر زده است. بی شک یکی  از دلایل آن شکل گیری رقابت بوده است رقابت سنتی بین دو گروه چپ و راست، وجود دو  قوم هم وزن تالش و گیلک، همچنین لیدرهای انتخاباتی که بعضاً موجودیت سیاسی، اجتماعی یا حتی مالی آنها در گرو وکلا بوده است باعث رونق انتخابات شده و همیشه این انتخابات با سروصدا و حواشی زیادی هم برگزار شده است.

پس از هفت دوره حضور موثر حاج ناصر عاشوری که همیشه یک پای فینال انتخاباتی بوده امسال با تصمیم شخصی وی و عدم حضور در پروسه سخت و نفس گیر انتخابات، شهرستانهای فومن و شفت انتخابات دوره دوازدهم را بدون وی تجربه خواهند کرد. با توجه به فرصتی کمتر از دو ماه با روز رای گیری در یازدهم اسفند، هنوز بسیاری از طرفداران  سنتی وی در شهر فومن و روستاهای گیلک نشین مردد هستند و شاید منتظر موضع گیری وی مانده اند اما اختصاصاً اهالی قلعه رودخان و توابع آن مانند حیدر آلات و فوشه که همیشه تعصب خاصی به هم ولایتی خود داشته اند بی کاندیدا مانده و هنوز رای آنجا به طرف فرد یا افرادی تمایل پیدا نکرده است در واقع هنوز کاندیداهای پرتعداد مجلس نتوانسته اند بر قلعه رخنه ایجاد کنند یا از دروازه های آن وارد شوند  بعد از این هم این به توان و ظرفیت کاندیداها و لیدرهای آنان بر می گردد که چگونه از دیوارهای ضخیم و بلند قلعه عبور کرده  رای اهالی آن منطقه را بر سبد خود سرازیر کنند.

Share