با توجه به رای دیوان عدالت اداری؛

علوی موقتاً از شهرداری رشت رفت | شورا باید سرپرست شهرداری را انتخاب کند

با درخواست فرماندار رشت و تشکیل جلسه فوق العاده، شورای شهر رشت می‌تواند نسبت به انتخاب سرپرست شهرداری اقدام کند وگرنه تا روز شنبه و زمان برگزاری جلسه شورا این شهر بدون مدیریت شهری خواهد ماند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دستور موقت‌ عدم اجرای رای هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات وزارت کشور در رابطه با شهردار رشت توسط شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری صادر شد.

پیش از این شعبه تجدیدنظر دیوان نیز دستور موقتی در رابطه با وضعیت شهردار رشت صادر کرده بود.

براساس این دو رای امیرحسین علوی تا زمان صدور حکم نهایی دیوان عدالت اداری باید موقتا شهرداری رشت را ترک کند.

با درخواست فرماندار رشت و تشکیل جلسه فوق العاده، شورای شهر رشت می‌تواند نسبت به انتخاب سرپرست شهرداری اقدام کند وگرنه تا روز شنبه و زمان برگزاری جلسه شورا این شهر بدون مدیریت شهری خواهد ماند.

Share