معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای گیلان خبر داد:

برگزاری کارگاه آموزشی راهکارهای جامع حل مشکلات ایمنی و بهداشت

کارگاه آموزشی راهکارهای جامع حل مشکلات ایمنی و بهداشت با حضور روسای ادارات بهره برداری شرکت آب و فاضلاب گیلان و سرپرستان کارگاه پیمانکار مناطق برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، کارگاه آموزشی راهکارهای جامع حل مشکلات ایمنی و بهداشت با حضور روسای ادارات بهره برداری شرکت آب و فاضلاب گیلان و سرپرستان کارگاه پیمانکار مناطق برگزار شد.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای گیلان با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی راهکارهای جامع حل مشکلات ایمنی و بهداشت توسط این معاونت، بیان داشت: این کارگاه آموزشی در پی حادثه پیش آمده برای نیروهای قرارداد برون سپاری بهره برداری در شهر سنگر، با حضور ناظرین مقیم (روسای ادارات بهره برداری) و سرپرستان کارگاه پیمانکار مناطق در سالن اجتماعات ستاد مرکزی شرکت آبفای گیلان با هدف ارتقای سطح دانش ایمنی و مهارت کارشناسان حوزه بهره برداری و توسعه آب این شرکت برگزار شد.

غلام‌پور افزود: در این کارگاه مطالبی چون اهمیت ایمنی و بهداشت، ماده ۹۱ و ۹۵ قانون کار، تعیین مقصر در حوادث و آئین نامه ایمنی پیمانکاری، آمار حوادث و هرم حادثه، تئوری دومینو در حوادث، اعمال ناایمن و شرایط ناایمن، ایمنی برق، انواع گازها درچاه فاضلاب، عوامل زیان‌آور در محیط کار، نمونه حوادث ناشی از کار در استان گیلان، آمار حوادث صنعت آب و فاضلاب کشور و… مورد آموزش و بحث گفتگو قرار گرفت.

Share