پولسازی با آب مقطر را بدون سرمایه تجربه کردم

هنگامی که صحبت از شروع و راه اندازی یک کسب وکار جدید می شود همه گمان می کنند باید سرمایه بسیار زیادی داشته باشند به همین دلیل از تصمیم خود منصرف می شوند اما من از زمانی که با تجارت نوین آشنا شدم توانستم با اندک سرمایه ای که داشتم در حوزه آب مقطر ورود کنم و به ثروت زیادی برسم.

هنگامی که صحبت از شروع و راه اندازی یک کسب وکار جدید می شود همه گمان می کنند باید سرمایه بسیار زیادی داشته باشند به همین دلیل از تصمیم خود منصرف می شوند اما من از زمانی که با تجارت نوین آشنا شدم توانستم با اندک سرمایه ای که داشتم در حوزه آب مقطر ورود کنم و به ثروت زیادی برسم.

آب مقطر خوراکی

زدودن مواد معدنی از آب برای حذف یون ها را دیونیزه کردن میگویند که اینکار معمولا بوسیله رزین انجام میگیرد، در فرآیند رزین یون ها از آب جداسازی شده و آب بدون یون بدست می‌آید که از آن با نام آب مقطر خوراکی یاد می‌کنند.

درواقع آبی است که در آن یون های نمکی و معدنی مانند سدیم، کلرید، بیکربنات و سولفات از آن جداسازی شده باشند تا در تاسیسات، بویلرها و پکیج ها ایجاد خورندگی، گرفتگی و تشکیل رسوب ننماید، از جمله موارد استفاده از آن می‌توانیم به سیستم خنک‌کننده کوره‌های ذوب، بیمارستانها، صنایع الکترونیک، آزمایشگاه ها و آبکاری قطعات اشاره کنیم.

آب مقطر پزشکی

بیشتر صنایع حساس نیاز به استفاده از آب مقطر پزشکی دارند و رزین های آنیون و کاتیون را برای تبادل یونی بکار میبرند. از آنجاکه قیمت آب دمین کمی گران است، استفاده کنندگان از این سیستم ها مجبورند تا رزین ها را پس از مدتی زنده یا احیاء کنند و مجددا به چرخه تولید برگردانند.

برای تغذیه دیگ های بخار فشار بالا

در الکترونیک و تراشه های کامپیوتری

در صنعت لیزر و برش‌کاری

کپسول های آتش‌نشانی

در صنایع پزشکی، دارویی و درمانی

کیفیت آب فوق خالص دمین را نمی‌توان با آب مقطر یکی دانست زیرا روش بدست آوردن آن کمی سخت تر و نیازمند دانش فنی می‌باشد.

آب مقطر داروخانه

در آب مقطر که با فرآیند جوشاندن و تبخیر بدست می‌آید، مقداری ناخالصی یونی وجود دارد اما، آب دیونیزه یا آب دمین علاوه بر آنکه فرآیند آب مقطر داروخانه بر روی آن اجرا می‌شود بوسیله فیلترهای میکرونی تمام ناخالصی های یونی از آب جدا می‌شود.

در تعریف آب مقطر باید بگوییم که از تقطیر و جوشاندن و سپس خنک کردن بدست می‌آید. برای بدست آوردن آب مقطر از طریق تبخیر شما می‌توانید هر نوع آبی را بخار کرده و توسط کندانسور یا خنک‌کننده ها، آنرا سرد و بخار را به آب تبدیل کنید. البته روش های دیگری به غیر از تبخیر مانند استفاده از سیستم RO که در آن، آب از دو مرحله غشاء عبور میکند نیز وجود دارد که اصطلاحا به آن دابل RO میگویند.

در روش تقطیر به صورت سنتی، پس از عملیات تبخیر ممکن است هنوز مقداری ناخالصی در آب وجود داشته باشد، زیرا منبع اولیه آب که می‌توانسته آب چشمه، لوله کشی یا شهری باشد مقداری املاح در خود داشته که پس از تبخیر از بین نرفته اند.

Share