یک منبع آگاه خبر داد:

رئیس شورای شهر آبادان به اتهام تبانی در انجام معاملات دولتی بازداشت شد

یک منبع آگاه از بازداشت رئیس شورای شهر آبادان به اتهام تبانی در انجام معاملات دولتی به دستور قضایی خبرداد همچنین در ماه‌های گذشته چند شهردار اسبق آبادان و پرسنل شهرداری این شهرستان به اتهام در ریزش ساختمان متروپل دستگیر شده‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود به خبرنگار ایلنا، گفت: رئیس شورای شهر آبادان به اتهام تبانی در انجام معاملات دولتی به دستور قضایی بازداشت شد.

این منبع آگاه ادامه داد: اتهامات رئیس شورای شهر مربوط به عملکرد او در شورای شهر نیست و مربوط به پرونده‌ای برای گذشته بوده است.

همچنین در ماه‌های گذشته چند شهردار اسبق آبادان و پرسنل شهرداری این شهرستان به اتهام در ریزش ساختمان متروپل دستگیر شده‌اند.

Share