اسامی ۲۳ روستایی که دوباره به منطقه آزاد انزلی الحاق شده اند

در جریان آخرین جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس و در مسیر تعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و نمایندگان طرح توسعه منطقه آزاد انزلی به تصویب رسید تا روستاهای جدا شده دوباره به این مطنقه ملحق شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در جریان آخرین جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس و در مسیر تعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و نمایندگان طرح توسعه منطقه آزاد انزلی به تصویب رسید.

براین اساس محدوده فرودگاه رشت، شهرک های صنعتی خمیران انزلی و سپیدرود رشت بهمراه روستاهایی که تا سال ۹۸ در محدوده منطقه آزاد انزلی قرار داشتند، به این منطقه ملحق می شوند.

در همین راستا اسامی ۲۳ روستایی که دوباره به منطقه آزاد الحاق شده اند به شرح زیر است:

سرخشکی، جفرود بالا، پیرعلیده، حاجی بکنده، طالش محله، فشتکه اول، فشتکه دوم، چپرپرد زمان، امیر بکنده، باغ امیرکنده، امین آباد، بلسکله امام جمعه بالا، بلسکله امام جمعه پایین، چاپارخانه، چپرپرد پایین، چوکده، چونچنان، خشک اسطلخ، زیبا کنار، فتاتو. کویشاه، گورابجیر صحراء، ولی آباد.

Share