همزمان با تحلیف اعضای شورا؛

اعضای هیأت رییسه شورای لشت نشا، خشکبیجار، لولمان، سنگر و کوچصفهان مشخص شدند

همزمان با تحلیف اعضای شورای شهرهای لشت نشا، خشکبیجار، لولمان و کوچصفهان، اعضای هیات رییسه سال اول شورای این شهرها مشخص شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، همزمان با تحلیف اعضای شورای شهرهای لشت نشا، خشکبیجار، لولمان و کوچصفهان، اعضای هیات رییسه سال اول شورای این شهرها مشخص شدند.

اعضای هیات رییسه شورای شهرهای لشت نشا، خشکبیجار، لولمان و کوچصفهان به شرح زیر است:

کوچصفهان:

رییس: مهیار حسین زاده
نا یب: حسین صادقی
خزانه: حسین حسین پور
منشی: محمد ابراهیم زاده
سخنگو: شهاب حاج علی پور
نماینده شهرستان: محمد ابراهیم زاده

لشت نشا؛

رییس: ارمان میرزانیا
نایب: علیرضا ثمر ولمی
خزانه: عسگر یوسف زاده
منشی: محمد صادقی
سخنگو: مصطفی نظری
نماینده: محمد صادقی

لولمان؛

رییس: مصطفی مهربان
نایب رییس: ارش احمدیان
خزاننه دار: علیرضا پاکزاد
سخنگو: شهرام زمانی
منشی: حسین زمانی
نماینده: مصطفی مهربان

خشکبیجار

رییس: ثریا کهنی خشکبیجاری
نایب: سلمان مظفری راد
خزانه دار: سجاد طالقانی
سخنگو: سید نواب حسینی
منشی: کاوه صفری یوسفی
نماینده: کاوه صفری حسینی

سنگر

رییس: علیرضا حسن نیا
نایب: مهدی مظلومی
خزانه دار: جعفر پور طالمی
سخنگو: نادر کبریایی
منشی: سهراب یوسفی
نماینده: جعفر پور طالمی

Share