با انتخاب اعضای هیات مدیره؛

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران نهاده‌های کشاورزی گیلان انتخاب شد

انجمن صنفی کارگزاران نهاده‌های کشاورزی گیلان دارای ۵ عضو اصلی هیات مدیره و دو بازرس اصلی است که با برگزاری اولین جلسه هیات مدیره عرفان منصوریان را بعنوان دبیر این انجمن در استان گیلان انتخاب کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، انجمن صنفی کارگزاران نهاده‌های کشاورزی استان گیلان اولین انجمن با موضوع حمایت از صنعت مهم و تاثیر گذار تهیه و توزیع نهاده های کشاورزی در سطح کشور است که برای اولین بار در گیلان تشکیل شده است.

این انجمن دارای ۵ عضو اصلی هیات مدیره آقایان خلیل بلبل آبادی، علیرضا نظام دوست، اسماعیل قدیمی، امید سماواتی و خانم شادی پاکدامن و دو بازرس اصلی آقایان مسعود راحتی و سیدهادی زارع پاک است که با برگزاری اولین جلسه هیات مدیره عرفان منصوریان را بعنوان دبیر این انجمن در استان گیلان انتخاب کردند.

با چالش و حواشی بوجود آمده در امر توزیع و نرخ گذاری های نجومی توسط دولت بر روی نهاده های کشاورزی، این انجمن می تواند تاثیر بسزایی در حمایت از حقوق کارگزاران و کشاورزان در مقابل عملکرد دولت داشته باشد.

Share