یادداشتی از محمدابراهیم خلیلی درباره مدیریت شهری؛

ریز گفته‌ها و یا ریز فعالیت‌های درست، اما بی‌نتیجه و بی‌حاصل

به دلیل عدم دستیابی به نتایج مقبول، بر مدار ریز گفته ها و یا ریز فعالیت هایی اتفاق افتاده است که روندی بی حاصل و بی نتیجه را رقم زده اند و اساسا باید ان ها را در زمره عملکردهای بی ثمر و فارغ از نتیجه مطلوب ارزیابی کرد

محمدابراهیم خلیلی؛

مدیریت و مدیران سازمان ها، برای رسیدن به اهداف مشترک، فعالیت های مرتبط با یکدیگر را به صورتی نظام مند و بواسطه کوشش های فردی و گروهی انجام می دهند.
در واقع انجام اعمال و وظایف سازمانی برای مدیران تعریفی از یک فرآیند را به خود می گیرد.
در قاموس و مفهوم مدیریت، توانایی هم افزایی عناصر انسانی سازمان توسط مدیریت آن، رفتارهای سازمانی را کارآمد و اثربخش می کند و موجب تحصیل نتایج بهینه از منابعی (انسانی و مادی) می شود که بالفعل و بالقوه در اختیار سازمان قرار دارند. در غیر این صورت منابع موجود سازمانی نه تنها تبدیل به خدمت نمی گردند، بلکه فرسایش یافته و بتدریج زایل نیز می شوند.یا اینکه در خوش بینانه ترین حالت، در حدّ صرفا منابع باقی می مانند و ظرفیت مبتلابه آن ها به خدمات مطلوب برای مخاطبان سازمان(شهروندان) تبدیل نمی شوند. در مقوله مدیریت، لزوم و ضرورت نحوه مدیریت و چگونگی انجام گفتارها و رفتارها برای اداره کرد هر چه بهتر فرد، گروه، سازمان و جامعه مخاطب در میدان عمل، از اهم وظایف مدیریت و مدیران سازمان هاست که ثمره مشهود آن، ارتقای رضایت آحاد جامعه مخاطب، افزایش اعتماد عمومی، ایجاد جامعه ای سالم، امن، رضایت مند و آسوده در سایه یک زیست جمعی مطلوب و دل پذیر برای شهروندان در زندگی شهری آنان خواهد بود.
حال با لحاظ مطالب فوق، اما با نگاهی کنجکاوانه به گفته ها و عملکرد مدیریت و مدیران مسئول‌ شهری در کلان شهر رشت و از کنش ها و واکنش هایی که تاکنون صورت داده اند، می توان این طور برآورد کرد که نتایج حاصله از گفتارها و عملکردها، ما را به یافته های دیگری، غیر از مدیریت شهری مشروح در فوق رهنمون می کند. از این باب که بسیاری از آنچه که حداقل حدود یکسال گذشته رخ داده و ملاحظه شده است،
به دلیل عدم دستیابی به نتایج مقبول، بر مدار ریز گفته ها و یا ریز فعالیت هایی اتفاق افتاده است که روندی بی حاصل و بی نتیجه را رقم زده اند و اساسا باید ان ها را در زمره عملکردهای بی ثمر و فارغ از نتیجه مطلوب ارزیابی کرد. چرا که به غیر از افزایش هزینه های جاری سازمان، پرکردن بی فایده فضاهای رسانه ای، درگیر کردن افکار عمومی، تبلیغات بی حاصل و عدم کارکرد مناسب از سوی مدیریت و مدیران شهری، پیامد دیگری را که می شد به آن، ارائه خدمت به شهروندان را نام نهاد، با خود به همراه نیاورده و رضایت عمومی شهروندان را هم به خود جلب نکرده است. حتی چه بسا که، به جرئت می توان گفت، آنچه گذشت حتی رضایت مندی آحاد مدیریت و مدیران شهری را نیز، آن چنانکه شایان توجه باشد، به خود کسب نکرده است. زیرا با نگاهی جستجوگر به بخش هایی کوتاه از موارد بسیار مطرح شدهِ ضد و نقض، از طرف مدیران شهری که در ذیل خواهد آمد، و عموما به مرحله عمل هم درنیامده است، خود موید این نارضایتی باید باشد:
۱_ حاج محمدی: از فردا مردم شهردار را در سطح رشت می بینند.
۲_ حاج محمدی: شهرداری مکان سیاسی نیست و متعلق به همه مردم است.
۳_ حاج محمدی: مشکلات شهرداری رشت را یکی پس از دیگری مرتفع خواهم کرد.
۴_ رمضان پور نرگسی: با توجه به منابع شهرداری، امکان اجرایی کردن تمامی پروژه ها وجود ندارد.
۵_ حاج محمدی: هر فردی را در جایگاه خودش مهندسی می کنم.
۶_ علوی: بهترین نیروهای ما امروز نشسته اند. بعد یکی یکی آدم هایی را میزارند که ما در همان نقطه دچار ضعف هستیم.
۷_ حاج محمدی: نهضت آسفالت را راه اندازی خواهیم کرد.
۸_ رسولی: طی دو سال باقیمانده باید به اندازه چهار سال کار کنیم.
۹_ رسولی: انرژی جدیدی به شورا وارد شده است.
۱۰_ رسولی: چوب خط شورا نزد شهروندان پُر شده است.
۱۱_ رسولی: شورای رشت و اعضاء آن قطعا در کار شهردار مداخله نخواهند کرد.
۱۲_ حاج محمدی: پرسنلی که طی چند مرحله به واسطه کم کاری از بنده اخطار بگیرد را نمی بخشم و یقینا با این افراد، حتی اگر به فردی متصل و وابسته باشند نیز برخورد می کنم.
۱۳_ حاجی پور: در عزل و نصب مدیران مافیا وجود دارد.
۱۴_ حاج محمدی: مدیران خارج از چارت به بخش های دیگر منتقل می شوند.
۱۵_ شیرزاد: مشکلات فاضلاب محلات رشت برطرف شود.
۱۶_ حاج محمدی: طوری برنامه ریزی می کنیم که معاونین، هم کار یاد بگیرند، هم به خاطر مردم کار کنند و با قدرت و شفاف و سالم کار کنند.
۱۷_ حاج محمدی: آزمایشاتی از نقاط بحران زا در رودخانه های گوهر رود و زرجوب باید انجام شود.
۱۸_ حاج محمدی: نخستین قرارداد در قالب یک پروژه عظیم در سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت منعقد شد.
۱۹_ حاج محمدی: اتصال خیابان شریعتی به سعدی.
۲۰_ حاج محمدی: برنامه ریزی برای احداث پارکینگ طبقاتی.
۲۱_ حاج محمدی: بزودی در شهر رشت شاهد حضور سرمایه گذاران بزرگتر خواهیم بود.

۲۲_ خبرگزاری فارس ۱۹/۴/۹۸ نشست مشترک شهردار و عضو شورای شهر: به همسان سازی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان شاغل تاکید شد.
۲۳_ علوی: قانون می گوید حقوق باید پرداخت شود.
۲۴_ حاج محمدی: تصفیه خانه شیرابه زباله سراوان تا سه ماه آینده به بهره برداری می رسد.
۲۵_ رسولی: بخش زیادی از انتظارات شهروندان برآورده نشده است.
۲۶_ علوی: طرف می خواهد یک چیزی را نمایش دهد دنبال یک فضا می گردد برای نمایش خودش.

۲۷_پایگاه خبری تحلیلی غیر منتظره ۱۵/۲/۹۹: کلنگ احداث مزار دکتر حشمت به زمین زده شد.
۲۸_ عبدالهی: شوراهای شهر، شوراهای شهرداری شده اند.
۲۹_ دیارمیرزا ۱۸/۱۰/۹۸: ۴۸ درصد از بودجه شهرداری(۹۸) محقق شده است.
۳۰_ جذب: بودجه سال ۹۹ واقعی نوشته شود.
۳۱_ دیار میرزا ۲۸/۱/۹۹: بودجه ۹۰۵ میلیاردتومانی شهرداری تصویب شد.
۳۲_ رمضان پور نرگسی: ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهکاری داریم.
۳۳_ ذاکری: بودجه عمرانی سال آینده(۹۹) فاجعه است.
۳۴_ عاقل منش: شهرداری رشت در اسرع وقت می بایست نحوه اداره مکان های فرهنگی را به صورت لایحه به شورا ابلاغ کند.
۳۵_ ذاکری: همواره هرکسی که در جایی منصوب شده حداقل با یک عضو شورا سلام و علیک بیشتری داشته است.
۳۶_ ذاکری: مردم حق دارند که فکر می کنند برخی از طرح های مصوب شده در شورا تنها برای شوآف و نمایش است.
۳۷_ شیرزاد: تکمیل پروژه شهدای گمنام پارک ملت خواست خانواده های شهدا و ایثارگر است.
۳۸_ دیار میرزا ۱۷/۲/۹۹ جلسه ۱۳۹شورای شهر: تصویب نحوه پرداخت پاداش به شهردار رشت.
۳۹_ حاجی پور: شبهات مطرح شده درباره مناقصه خط تولید کود آلی نباید رسانه ای می‎شد.
۴۰_ ذاکری: عملکرد مدیریت شهری شفاف سازی نشد.
۴۱_ ذاکری: پرسنل بیش از ۶۰ ساعت اضافه کاری نمی گیرند.
۴۲_ علوی: مدیران شهرداری را در تقابل با شورا نشان ندهید.
۴۳_ عبدالهی: شورا پس از ۶ سال کاسه داغ تر از آش شده است.
۴۴_ رسولی: حذف فساد خواسته همگان است.
۴۵_ و…
حالا با عنایت به فرمایشات مدیران محترم شهری طی چند ماه گذشته، که در بالا ذکر شد، آیا می توان این سوال را مطرح کرد که در مدیریت شهری کلان شهر رشت، کنش ها و واکنش ها را باید در کدامین طبقه بندی مدیریتی مورد ارزیابی قرار داد؟ ریز گفته ها یا ریز فعالیت های بی نتیجه و فاقد کارآمدی که حاصل شایان توجهی را برای شهر و شهروندان به بار نیاورده است؟ و یا فرمایشات و عملکردهایی که به هر حال به بهبود اوضاع شهری و تامین تقاضاهای شهروندان و کسب رضایت مندی آنان ختم نشده و احتمالا با روندی که پیش رو دارد، در باقیمانده عمر کوتاه شورای پنجم هم به نتیجه مطلوبی منجر نخواهد شد؟ یا اینکه باید این طور پنداشت که اعضای محترم شورای پنجم با روندی که تا کنون طی کرده اند، نباید شانس مجددی را برای حضور دگرباره در شورای ششم، برای خود قابل تصور بدانند؟ قطعا پاسخ مناسب را باید در گذر زمان و در آینده ای نه چندان دور جستجو کرد!

*شهردار اسبق رشت

Share