مدیر عامل جمعیت هلال احمر گیلان خبر داد

ادامه جستجو‌ها برای یافتن ۲ گردشگر خارجی در ماسوله

مدیر عامل جمعیت هلال احمر گیلان گفت: جستجوی امدادگران جمعیت هلال احمر برای یافتن ۲ گردشگر فرانسوی در ماسوله ادامه دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جستجوی امدادگران جمعیت هلال احمر برای یافتن ۲ گردشگر فرانسوی در ماسوله ادامه دارد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر گیلان امروز گفت: این ۲ گردشگر زن و مرد که از زنجان عازم گیلان بودند در روستای آندره ماسوله گم شدند.

مهدی ولی پور افزود: ۲ تیم امدادی برای پیدا کردن ۲ گردشگر فرانسوی تلاش می‌کنند.

Share