کارشناس مدیریت فاصلاب جایکا:

فاضلاب رشت بزرگترین بار آلودگی تالاب انزلی را دارد | آبفا تا سال ۲۰۳۰ سیستم فاضلاب را تکمیل کند

کارشناس مدیریت فاضلاب جایکا، با بیان اینکه شهر رشت ۷۰ درصد جمعیت مناطق شهری آبخیز تالاب را در بر دارد، گفت: فاصلاب های تصفیه نشده تولیدی شهر رشت یکی از بزرگترین بارهای آلودگی را در تالاب انزلی و حوضه آبخیز آن دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، تاکه کی کاجیورا در نشست بررسی و تبادل نظر درخصوص مخاطرات زیست محیطی استان که با محوریت ارائه گزارش عملکرد فعالیت های پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی در سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان برگزار شد، با تاکید بر لزوم تصفیه فاضلاب خانگی، اظهار کرد: وضعیت کیفیت آب تالاب انزلی و آبخیز آن مناسب نیست، زیرا کلیه فاضلاب های تصفیه نشده وارد تالاب شده و منبع آلودگی محسوب می شوند.

وی رودخانه زرجوب را عامل ورود فاضلاب و رودخانه گوهررود را عامل ورود آب های آلوده به تالاب دانست و افزود: منبع آلودگی ناشی از فاضلاب خانگی به علت رشد جمعیت شهری به شدت در حال افزایش بوده است.

کارشناس مدیریت فاضلاب تیم کارشناسی جایکا توسعه سیستم فاضلاب در مناطق شهری برای کاهش بار آلودگی و بهبود کیفیت آب ورودی به تالاب انزلی و حوضه های آبخیز آن را ضروری دانست و گفت: فاضلاب خانگی منبع آلودگی ارگانیک آبخیز تالاب است.

کاجیورا با اشاره به مدیریت فعلی فاضلاب در مناطق شهری، پروژه های فاضلاب در رشت و انزلی را مد نظر قرار داد و عنوان کرد: با وجود اینکه تصفیه خانه هایی در رشت و انزلی احداث شده، اما بیش از ۵۰ درصد طول شبکه های فاضلاب در این دو شهر تکمیل نیست لذا تسریع توسعه شبکه های فاضلاب مناطق شهری تا حد امکان بسیار حائز اهمیت است.

وی توسعه سیستم جمع آوری مکش فاضلاب در منطقه کولیور انزلی را یکی از پروژه های پایلوت اجرا شده دانست و متذکر شد: به منظور حمایت مالی و فنی پروژه توسعه ای شرکت آبفار، زیرکمیته مدیریت فاصلاب پروژه توسعه سیستم جمع آوری مکش فاضلاب را در منطقه مذکور اجرا کرده است.

این کارشناس جایکا با بیان اینکه در راستای طرح میان مدت ۱۰ ساله کلیه پروژه های توسعه ای سیستم تصفیه و جمع آوری فاضلاب در مناطق شهری واقع در حوضه آبخیز تالاب باید تکمیل شود، گفت: شهر رشت ۷۰ درصد جمعیت مناطق شهری آبخیز تالاب را در بر دارد و لذا فاصلاب های تصفیه نشده تولیدی شهر رشت یکی از بزرگترین بارهای آلودگی را در تالاب و حوضه آبخیز آن دارد.

کاجیورا یاد شد: تیم کارشناسی جایکا توصیه می کند شرکت آبفا قبل از هر کاری نسبت به تکمیل و توسعه سیستم فاضلاب در شهر رشت تا سال ۲۰۳۰ اقدام کند. امکان سنجی و طرح تفصیلی، انتخاب پیمانکار، توسعه تصفیه خانه فاصلاب، ساخت شبکه فاضلاب و انشعابات خانگی باید به ترتیب صورت بگیرد. پس از احداث تصفیه خانه فاضلاب و شبکه فاضلاب، اتصال بین خانه ها و فاضلاب اصلی برای تکمیل سیستم فاضلاب ضروریست.

تومویوکی هوسونو، کارشناس مدیریت پسماند تیم کارشناسی جایکا نیز، با اشاره به فعالیت های انجام شده در پایلوت طرح میان مدت مدیریت پسماند، تصریح کرد: بازیافت پسماند خشک قابل بازیافت، تولید کمپوست خانگی از پسماند آلی، اطلاع رسانی برای بازگرداندن پسماند از تالاب و نصب تور زباله گیر در رودخانه اجرا شد.

وی با بیان اینکه سالانه یک هزار و ۵۰۰ کیلوگرم پسماند خشک در روستای دهنه سر بازیافت می شود، گفت: تهیه تجهیزات برای هر خانوار جهت فعالیت کمپوست خانگی ۲۹۰ هزار ریال هزینه دارد. ۷۰ درصد زباله ها نیز تر هستند و لذا تولید کمپوست بهترین روش برای مدیریت زباله های تر است.

هوسونو از جمع آوری پسماند رودخانه، اجرای طرح تولید کمپوست از پسماندهای آلی در یک هزار خانوار و بازیافت پسماند خشک ۵۰ روستا در حوضه آبخیز تالاب انزلی خبر داد و تاکید کرد: طرح میان مدت مدیریت پسماند از ورود بیش از حد پسماند به تالاب و نابودی این زیستگاه جلوگیری می کند.

Share