آغاز زندگی مشترک زوج تالشی با کاشت نهال؛ سبزی درخت سبزی زندگیست

همزمان با هفته منابع طبیعی عروس و داماد تالشی با کاشت یک اصله نهال سیب در میدان خلیف آباد شهر اسالم زندگی مشترک خود را آغاز کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از شبستان، همزمان با هفته منابع طبیعی عروس و داماد تالشی با کاشت یک اصله نهال سیب در میدان خلیف آباد شهر اسالم زندگی مشترک خود را آغاز کردند.

این زوج تالشی که با شعار« سبزی درخت سبزی زندگیست» این اقدام پسندیده را انجام دادند پیام حمایت از طبیعت خود را به گوش ایرانیان رساندند.

سماء اصغرزاده و همسرش صادق عزت نژاد با کاشت درخت نام ازدواج سبز را به زندگی خود داده اند تا در حفظ جنگل و محیط زیست الگویی برای جوانان و نسل های آینده  باشند.

این عروس و داماد اسالمی معتقد هستند کاشت درخت در آغاز زندگی، زدودن تیرگی از زمین و ایجاد سر سبزی را به همراه دارد که کاری مبارک است.

«صادق عزت نژاد» در حاشیه این اقدام پسندیده، اظهارکرد: طبیعت را دوست داریم و این متعلق به آیندگان است و باید به خوبی از آن صیانت کنیم.

این داماد تالشی افزود: من و همسرم ترجیح دادیم زندگی مشترک خود را با کاشت درخت، پاسداشت محیط زیست و فرهنگ سازی برای حفاظت از جنگل ها و منابع طبیعی آغاز کنیم و از اینکه توانستیم این کار را انجام دهیم، خوشحالیم.

عزت نژاد گفت: فرهنگ صیانت از منابع طبیعی باید در جامعه نهادینه شود تا تخریبی را در منابع طبیعی شاهد نباشیم.

Share