«صبح عزا»، «مهارت گلابگیری روستای گیلده» و «مهارت شالبافی ویسرود» ثبت ملی شدند

میراث ناملموس «صبح عزا»، «مهارت گلاب‌گیری روستای گیلده» و «مهارت شالبافی روستی ویسرود» ۳ اثر ناملموس هستند که مراتب ثبت آن‌ها توسط علی‌اصغر مونسان وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استاندار گیلان ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در روز ۱۴ دی ماه ۹۹ علی‌اصغر مونسان وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مراتب ثبت ۳ میراث ناملموس «صبح عزا»، «مهارت گلابگیری روستای گیلده» و «مهارت شالبافی ویسرود» را به ارسلان زارع استاندار گیلان ابلاغ کرد.

در متن این دو نامه آمده است:

«در اجرای ماده یک قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ و مواد ۱۱ و ۱۲ از قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حفظ میراث فرهنگی ناملموس مصوب سال ۱۳۸۴ و مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی مذکور مصوب ۶ بهمن ۱۳۸۷ هیات محترم وزیران و با رعایت مقررات آیین‌نامه اجرایی مذکور میراث فرهنگی ناملموس با عنوان «صبح عزا (صبح اذان)» در شهرستان شفت به شماره ۲۱۴۳، «مهارت گلاب گیری در روستای گیلده شهرستان شفت» به شماره ۲۱۴۴ و «مهارت شالبافی ویسرود شهرستان شفت» به شماره ۲۱۴۵ که پس از طی تشریفات قانونی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، ابلاغ می‌گردد.»

Share