قدردانی نماینده عالی دولت در شهرستان فومن از دیارمیرزا

فرماندار شهرستان فومن با اهدای لوح سپاس به مناسبت روز خبرنگار از دیارمیرزا قدردانی کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمدرضا محسنی فرماندار شهرستان فومن با اهدای لوح سپاس از سینا هوشمند گورابی مدیرمسئول دیارمیرزا قدردانی کرد.

نماینده عالی دولت در شهرستان فومن با قدردانی از دیارمیرزا جهت اطلاع رسانی خدمات و اقدامات دولت به مردم، افزود: انعکاس مطالبات و درخواست های مردم به مسئولین راهگشا و سودمند است.

محسنی با اشاره به ثبت روز خبرنگار در تقویم سالانه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: از رسانه ها انتظار داریم با نگاهی کارشناسانه، به ارتقای سطح آگاهی جامعه کمک کنند.

Share