انتصاب سرپرستان نمایندگی اداره ورزش و جوانان در بخش‌های سنگر و کوچصفهان

با حکم رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان رشت، سرپرستان نمایندگی اداره ورزش و جوانان بخش‌های سنگر و کوچصفهان معرفی شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با حکم منصور غفاری، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان رشت، محمدحسین مصدق و رستم پیشه‌ور به‌عنوان سرپرست نمایندگی اداره ورزش و جوانان بخش های کوچصفهان و سنگر شهرستان رشت منصوب شدند.

در بخشی از این حکم آمده است امید که با توجه به توانمندی، شایستگی های جنابعالی و با توکل به ایزد منان در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

Share