پرواز اورژانس برای انتقال قلب اهدایی از رشت به تهران

صبح امروز (سه شنبه ۴ تیر) اورژانس هوایی برای سومین انتقال قبل اهدایی در سال ۹۸ راهی رشت شدند تا قلب اهدایی یک بیمار مرگ مغزی را به تهران بیاورند تا به یک بیمار پیوند زده شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عوامل اورژانس هوایی کشور صبح امروز (سه شنبه ۴ تیر) برای سومین انتقال قلب اهدایی در سال ۹۸ راهی رشت شدند، تا قلب اهدایی یک بیمار مرگ مغزی را به تهران بیاورند تا به یک بیمار نیازمند پیوند زده شود. این عملیات با همکاری اداره پیوند وزارت بهداشت صورت می گیرد.

قلب اهدایی صبح امروز با رضایت خانواده یک فرد مرگ مغزی شده پس از برداشت از طریق هواپیما به فرودگاه مهرآباد تهران منتقل می شود و سپس با بالگرد به بیمارستان قلب شهید رجایی انتقال می یابد تا عمل پیوند انجام شود.

Share