در سال ۹۸ پولمان را کجا سرمایه گذاری کنیم؟

در سال ۹۸ هم همچنان «پول» دغدغه مهتری نسبت به «سرمایه» برای طبقه متوسط جامعه خواهد بود.

  • رضا سیف پور / مدرس سواد مالی و فنون مذاکره

با توجه به آنچه پیش از این گفتیم، متاسفانه در سال ۹۸ هم همچنان «پول» دغدغه مهتری نسبت به «سرمایه» برای طبقه متوسط جامعه خواهد بود یعنی بخش مهمی از خانواده هایی که درآمد ثابتی دارند و با نوسانات قیمت دلار و کاسته شدن از ارزش پول ملی، هر روز نگران بی ارزش تر شدن دارایی خود هستند. این بدترین وضعیت برای اقتصادی است که قصد «توسعه» و «پیشرفت» دارد و برای این توسعه یافتگی نیازمند آن است که پول مردم در فرآیند درست سرمایه گذاری، به سرمایه های مولد تبدیل شود.

با همه این احوال نمیتوان از مردم توقعی بیش از این داشت. بطور طبیعی هر فردی مایل است از دارایی خود محافظت کند و حتی آن را ارتقاء دهد و اساسا بخش مهمی از موضوع «سواد مالی» همین است از این رو این روزها خیلی ها میخواهند بدانند که بهترین گزینه برای سرمایه گذاری پیش رو کدام است ؟ ارز و دلار، سکه و طلا، ملک و مسکن، بازار بورس و سهام یا گزینه هایی دیگر ؟ با توجه به آنچه پیش از این در همین مجموعه از یاد داشت های سوادمالی گفتیم ، به نظر می رسد در سال آتی نوسان قیمت دلار به اندازه سال ۹۷ نباشد. اگرچه همچنان تمایل بازار به افزایش قیمت دلار است اما در این مسیر سخت گیری ها و مداخله های مداوم دولت در بازار ارز ، به احتمال زیاد باعث می شود تا افراد تمایل کمتری به حضور در این بخش پیدا کنند. از اینرو پیش بینی میشود سرمایه های سرگردان خانگی به سمت سکه و طلا برود که هم رشد منظمی را نشان می دهد و هم با دردسر کمتری مواجه هست . البته این روند باعث میشود که به احتمال زیاد در سال ۹۸ شاهد حباب قیمتی قابل توجهی برای سکه و طلا باشیم که حاصل تقاضای بالا بازار خواهد بود . پس از سکه و طلا ، به نظر می رسد که بازار ملک (زمین) برای افراد صبور بازار جذابی باشد با اینحال به نظر نمی رسد که در بازار مسکن شاهد اتفاق خیلی خوبی باشیم و این بازار بتواند از رکود خسته کننده ای که سالها برآن حاکم است خارج شود . در نهایت بورس و سهام همچنان برای کسانی که به پویایی اقتصاد کشور و لزوم توسعه یافتگی اعتقاد دارند گزینه مناسبی خواهد بود اگر چه ممکن است در کوتاه مدت، بازار سهام بازدهی قابل توجهی همچون بازار های دیگر نداشته باشد لیکن چنانچه ورود به آن با دقت و آگاهانه صورت پذیرد میتواند در صنایع صادرات محور، بازدهی مناسبی را برای سرمایه گذارانی که سبد خوبی را طراحی کرده اند به همراه داشته باشد.

  • تماس با نویسنده : ۰۹۱۱۱۳۸۱۷۰۲
Share