درخواست فاطمه قدیمی مدیر روابط عمومی شهرداری از سرپرست شهرداری رشت!

خروجی و عملکرد شما در زمان های انتخاب شهردار و روسای شورا در گذشته چه بوده است که امروز خواستار الحاق مجدد واحد رسانه با توجه به شرایط شده اید!؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پس از گذشت حدود ۴ ماه از جدا شدن بخش رسانه از مدیریت ارتباطات و روابط بین الملل شهردایر رشت پس از حواشی به وجود آمده در خصوص نحوه پرداخت خارج از عرف مالی به برخی رسانه‌ها، فاطمه قدیمی مدیر روابط عمومی در روزهای اخیر و در روزهای حساس انتخاب شهردار خواستار در اختیار گرفتن واحد رسانه شده است.

گفتنی است پیش از این و در زمان مسعود نصرتی، مریم رضاطبع مسئولیت مدیر اجرایی ارتباط با رسانه ها را در اختیار گرفته است.

Share