تغییر زمان فصل صید ماهیان استخوانی دریای خزر

صید ماهیان استخوانی دریای خزر در گیلان امسال ۵ روز زودتر آغاز خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیرکل شیلات استان گیلان گفت: بر اساس اعلام شیلات ایران و با توجه به سرمای زود رس هوا و برای حمایت از صیادان زمان آغاز فصل صید ماهیان استخوانی دریای خزر در گیلان از ۲۰ مهر به ۱۵ مهر تغییر کرد.

شعبانی افزود: پیش بینی می شود در صورت مساعد بودن شرایط جوی صیادان گیلانی امسال بیش از۳ هزار تن انواع ماهی استخوانی از خزر صید کنند.

۴ هزار صیاد گیلانی عضو ۵۲ تعاونی صید پره  تا ۱۵ فروردین سال آینده در آب های ساحلی دریای خزر از آستارا تا چابکسر ماهی استخوانی صید خواهند کرد.

سفید،  کفال، سیم و سوف بیشترین ماهیان استخوانی دریای خزر است که در گیلان صید می شود.

Share