دیدار فرماندار تالش با چهارقلوهای اسالمی+تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،فرماندار تالش ضمن تبریک به این خانواده، مسـایل و مشـکلات آنان را مورد بررسـی و ضمن کمک نقدی قول هایی نیز جهت اشتغال پدر چهارقلوها در ماه های آتی و همچنین مساعدت مالی بطور مستمر ماهانه جهت تامین بخشی از هزینه های این چهارقلو های اسالمی را داد

با توجه به تولدچهارقلوها، در اسالم و لزوم بررسی و رسیدگی به شرایط و وضعیت آنها از لحاظ معیشتی و درمانی، علی فتح اللهی فرماندار تالش به همراه معاون برنامه ریزی و امور عمرانی و جمعی از روسای ادارات و نهادها با حضور در منزل چهارقلوها، ضمن تبریک به این خانواده، مسـایل و مشـکلات آنان را مورد بررسـی و ضمن کمک نقدی قول هایی نیز جهت اشتغال پدر چهارقلوها در ماه های آتی و همچنین مساعدت مالی بطور مستمر ماهانه جهت تامین بخشی از هزینه های این چهارقلو های اسالمی را داد.

tel final1

Share