عینک دودی سهم آقایان؛ کاندیدایی که رژ لب می دهد و رای می گیرد

ک نامزد انتخاباتی در لرستان برای خانم هایی که به ستاد او می روند رژ لب صورتی و برای آقایان هم عینک آفتابی در نظر گرفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از برنا , یک نامزد انتخاباتی در اقدامی عجیب برای گرفتن رای از خانم ها به آنها رژ لب صورتی می دهد. وی برای اینکه از سبد آرای آقایان هم برخوردار شود به آنها هم عینک آفتابی هدیه تا می دهد تا شاید دل آنها را هم به دست آورد.

این نامزد انتخابات مجلس ادعا کرده رنگ انتخاباتی او صورتی است و به همین دلیل به خانم ها رژ لب صورتی می دهد تا رنگ ستادی او را داشته باشند.

tel final1

Share