چه تعداد از نامزدهای احزاب مشهور اصلاح طلب تایید صلاحیت شده اند؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،گفته شده که از ۵۴ نامزد حزب اعتماد ملی، تنها یک نفر تایید شده است. حزب دیگر اصلاح‌طلبان یعنی مردم‌سالاری بیش از ۶٠ چهره مورد قبول خود را نامزد نمایندگی کرد ولی کمتر از ١٠ نفر آنان تایید صلاحیت شده‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، روزنامه اعتماد نوشت:گفته شده که از ۵۴ نامزد حزب اعتماد ملی، تنها یک نفر تایید شده است. حزب دیگر اصلاح‌طلبان یعنی مردم‌سالاری بیش از ۶٠ چهره مورد قبول خود را نامزد نمایندگی کرد ولی کمتر از ١٠ نفر آنان تایید صلاحیت شده‌اند.
entekh940929000780_PhotoA
از ١٠٠ نامزد مورد حمایت کارگزاران سازندگی هیچ‌یک تایید صلاحیت نشدند. نامزدهای مورد حمایت انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، همگی ردصلاحیت شدند. حزب اعتدال و توسعه طرفدار دولت در سراسر کشور از حدود ٣۴٠ نفر برای نامزدی مجلس دعوت کرد ولی صلاحیت حدود ٣٠٠ نفرشان احراز نشد. از تعداد ٢۶ نامزد انجمن اسلامی جامعه پزشکی و ١۴۶ نامزد حزب اتحاد ملت ایران هم کسی تایید نشد.

tel final1

Share