از «پلی برای عبور و روایتی از یک خیانت» تا «مدرسه‌ای در آستارا که با نیما خاطره دارد»

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

photo_2016-01-04_22-40-04
_2016-01-04_22-39-25
photo_2016-01-04_22-38-35
photo_2016-01-04_22-39-08
photo_2016-01-04_22-40-10
photo_2016-01-04_22-41-26
photo_2016-01-04_22-41-31
photo_2016-01-04_22-49-42

tel final1

Share