فوتو نیوز: از «بازداشت دامپزشک رسانه ای گیلان» تا «ادعای مضحک یک سایت محلی»

در راستای ارزش قائل شدن برای وقت شما مخاطبان گرامی و همراهان همیشگی «دیارمیرزا» سرویس فتونیوز برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.در این سرویس خبری اولویت در انعکاس اخبار استانی است.

در راستای ارزش قائل شدن برای وقت شما مخاطبان گرامی و همراهان همیشگی «دیارمیرزا» سرویس فتونیوز برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.در این سرویس خبری اولویت در انعکاس اخبار استانی است.

photo_2015-12-06_22-10-10photo_2015-12-06_22-09-45
photo_2015-12-06_22-10-22photo_2015-12-06_22-10-18photo_2015-12-06_22-11-51photo_2015-12-06_22-11-48photo_2015-12-06_22-11-45

Share