از «ارتش فانتزی ترکیه» تا «پولدارها نه برابر فقرا می خورند»

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

photo_2015-12-17_22-45-38 photo_2015-12-17_22-45-47 photo_2015-12-17_22-45-51 photo_2015-12-17_22-45-56 photo_2015-12-17_22-46-02 photo_2015-12-17_22-46-09 photo_2015-12-17_22-46-13 photo_2015-12-17_22-46-17

Share