ادعای دهباشی درباره‌ی زنان و دختران مفقوالاثر سال ۶۶ در عربستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حسین دهباشی چهره رسانه‌ای نزدیک به دولت در یک پست در فیسبوک خود نوشته: کسی کتابِ «کیهانِ سالِ ۱۳۶۸» را دمِـ دست ندارد؟ | یک‌جایش بود که جنابِ کرّوبی شایعه‌ی رُبودن زنان و دختران ایرانی و تعرّض به آن‌ها در ماجرایِ سرکوبِ حاجیان در مکه را تکذیب می‌کرد | […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حسین دهباشی چهره رسانه‌ای نزدیک به دولت در یک پست در فیسبوک خود نوشته: کسی کتابِ «کیهانِ سالِ ۱۳۶۸» را دمِـ دست ندارد؟ | یک‌جایش بود که جنابِ کرّوبی شایعه‌ی رُبودن زنان و دختران ایرانی و تعرّض به آن‌ها در ماجرایِ سرکوبِ حاجیان در مکه را تکذیب می‌کرد | چند صفحه ‌آن‌سوتر جدولِ قربانیان آن فاجعه مُنتشر شده بود | پس از کُشته‌ها و مجروح‌ها… یک سُتون همـ برایِ مفقودالاثرها بود | فقط زنان… ده‌حسین دهباشی17375-tها نفر.

تابناک نوشت:دهباشی سپس در یادداشتی تکمیلی نوشته: دیشب یادداشتِ تلخی نوشتم در مورد نگرانی از عاقبت ده‌ها تن از زنان و دُختران ایرانی که پس از فاجعه جُمعه سیاهِ مکّه در سالِ ۱۳۶۶ در فهرستِ مفقودالاثر‌ها بودند | امروز برادری مطمئن پیغامـ داد که: | این سوال را تقریبا از ده نفر از مسوولان وقت از جمله رییس سازمان حج و مرکز پزشکی حج و آقای عطریانفر که آن زمان رییس ستاد مکه بود پرسیدم | همه‌شان قاطعانه جواب دادند که [حالا دیگر] حتی یک مورد مفقودی وجود ندارد. دو ماه بعد از بازگشت همه‌ی حجاج، خانواده [زنان و دخترانِ ایرانیِ مفقود شده] یک سفر رفتند عربستان تا نزدیک به شصت جنازه‌ی غیرقابل شناسایی را تحویل بگیرند

Share