شورای شهر رشت برای انتخاب شهردار به نتیجه نرسید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اعضای شورای شهر رشت در انتخاب شهردار این شهر به نتیجه نرسیدند و شهردار انتخاب نشد.امشب یا یک روز دیگر در جلسه غیر علنی بررسی می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اعضای شورای شهر رشت در انتخاب شهردار این شهر به نتیجه نرسیدند و شهردار انتخاب نشد.shahrdari-rashtpright
جلسه انتخاب شهردار رشت که از صبح امروز در عمارت شورای اسلامی این شهر آغاز شده بود به نتیجه نرسید.

یکی از اعضای شورای شهر رشت اظهار کرد: جمع‌بندی کاندیداهای شهرداری رشت به نتیجه نرسیده و امشب یا یک روز دیگر در جلسه غیر علنی بررسی می‌شود.

/فارس

Share