آغاز نشست شوراهای اسلامی کلانشهرها در رشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا صبح امروز روسای شوراهای اسلامی کلانشهرهای کشور در عمارت تاریخی شهرداری رشت گردهم آمدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از روابط عمومی  شورای اسلامی کلانشهر رشت، صبح امروز روسای شوراهای اسلامی کلانشهرهای کشور در عمارت تاریخی شهرداری رشت گردهم آمدند.

1393-03-28_10-17-53_7abc1ff23cfe46ae811550b70d5d410bدکتر احمد مسجد جامعی، رئیس شورای شهرتهران، هشت رئیس کلانشهر کشور ، استاندار گیلان، دکتر نجفی دکتر رضا جمشیدی، اعضای شورای شهر رشت و معاونان و مدیران برگزار گردید.

علیپور، نماینده دبیرخانه اجلاس  گفت: این نشست به همنظور هم اندیشی و هم افزایی روساهای کلانشهرها به منظور اتخاذ تصمیمات شهری صورت می گیرد.

وی افزود: روسای کلانهشرها تلاش دارند با نشست های مشترک یک وفاق و هماهنگی در موضوعات شهری در کشورر بوجود آورند.

وی افزود: امروز تلاش داریم موضوعات مشترک و مبتلابه شهری نظیر مشکلات زیست محیطی، درآمدهای پایدار شهرداری ها، و نحوه نظارت بر مصوبات شوراها از سوی مقامات فرادست را مورد بررسی قرار داده و با تدوین لایحه ای و ارسال آن به مجلس، به دنبال تصویب موضوعات مشترک باشیم.

علیپور تصریح کرد: به تازگی سازمان بازرسی قصد اعمال نظر بیشتر بر مصوبات شورا دارد که به نظر می رسد این نظارت نوعی دخالت بر مصوبات شوراها باشد و امروز روسای کلانشهرها پیرامون این مهم نیز تصمیم گیری خواهند کرد.

Share