گیلانی های حاضر در نشست اعضای شورای مرکزی فراکسیون اصولگران رهروان ولایت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نشست اعضای شورای مرکزی فراکسیون رهروان به منظور تصمیم گیری برای زمان برگزاری جلسه مجمع عمومی صبح امروز چهارشنبه برگزارشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نشست اعضای شورای مرکزی فراکسیون رهروان به منظور تصمیم گیری برای زمان برگزاری جلسه مجمع عمومی صبح امروز چهارشنبه برگزارشد.
14631 14632 14633 14634

Share