روس ها راه آهن رشت-آستارا را می سازند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در دیدار مدیرعامل راه آهن با روسای راه آهن‌های روسیه و آذربایجان توافق شد راه آهن محور رشت- آستارا توسط راه آهن روسیه ساخته شود. همزمان با برگزاری شصتمین اجلاس شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مشترک المنافع، مدیرعامل راه آهن با روسای راه آهن های روسیه و آذربایجان، […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در دیدار مدیرعامل راه آهن با روسای راه آهن‌های روسیه و آذربایجان توافق شد راه آهن محور رشت- آستارا توسط راه آهن روسیه ساخته شود.
همزمان با برگزاری شصتمین اجلاس شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مشترک المنافع، مدیرعامل راه آهن با روسای راه آهن های روسیه و آذربایجان، پیرامون همکاری های مشترک ریلی دیدار و گفت‌وگو کردند.

قطارمحسن پورسیدآقایی، مدیرعامل راه آهن با یاکونین، رییس راه آهن روسیه در مورد اجرای شش پروژه ریلی به بحث و تبادل نظر پرداخت.

براساس مذاکرات صورت گرفته مقرر شد کارگروه مشترکی جهت نهایی کردن شرح خدمات و اخذ مجوزهای عقد قراردادهای مربوطه تشکیل شود.

همچنین در جلسه سه جانبه بین روسای راه آهن‌های ایران، روسیه و آذربایجان مذاکرات اجرایی کردن پروژه خط آهن رشت – آستارا مطرح و در نهایت روسای راه آهن سه کشور در مورد ساخت راه آهن مسیر رشت – آستارا به توافق رسیدند که راه آهن روسیه نسبت به ساخت مسیر رشت – آستارا اقدام و راه آهن آذربایجان ساخت ادامه خط از مرز ایران و آذربایجان تا اولین ایستگاه در داخل کشور آذربایجان را بر عهده بگیرد./ایسنا

Share