واکنش فیس بوکی ظریف به خبر باشگاه خبرنگاران جوان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در فیس بوک خودش به خبر مندرجه در باشگاه خبرنگاران جوان واکنش داد متن کامل جواب ظریف : دوستان سلام وقتی خبر محبت آمیز! باشگاه خبرنگاران جوان در مورد وضع ظاهری خودم را خواندم، به یاد شعر معروف شیخ اجل سعدی […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در فیس بوک خودش به خبر مندرجه در باشگاه خبرنگاران جوان واکنش داد
Untitled

متن کامل جواب ظریف :

دوستان سلام
وقتی خبر محبت آمیز! باشگاه خبرنگاران جوان در مورد وضع ظاهری خودم را خواندم، به یاد شعر معروف شیخ اجل سعدی افتادم کهبه کوشش توان دجله را پیش بست
نشاید زبان بد اندیش بستاین هم متن کامل شعر از بوستان

اگر در جهان از جهان رسته‌ای است،
در از خلق بر خویشتن بسته‌ای است
کس از دست جور زبانها نرست
اگر خودنمای است و گر حق پرست
اگر بر پری چون ملک ز آسمان
به دامن در آویزدت بد گمان
به کوشش توان دجله را پیش بست
نشاید زبان بداندیش بست
فراهم نشینند تردامنان
که این زهد خشک است و آن دام نان
تو روی از پرستیدن حق مپیچ
بهل تا نگیرند خلقت به هیچ
چو راضی شد از بنده یزدان پاک
گر اینها نگردند راضی چه باک؟
بد اندیش خلق از حق آگاه نیست
ز غوغای خلقش به حق راه نیست
ازان ره به جایی نیاورده‌اند
که اول قدم پی غلط کرده‌اند
دو کس بر حدیثی گمارند گوش
از این تا بدان، ز اهرمن تا سروش
یکی پند گیرد دگر ناپسند
نپردازد از حرف گیری به پند
فرومانده در کنج تاریک جای
چه دریابد از جام گیتی نمای؟
مپندار اگر شیر و گر روبهی
کز اینان به مردی و حلیت رهی
اگر کنج خلوت گزیند کسی
که پروای صحبت ندارد بسی
مذمت کنندش که زرق است و ریو
ز مردم چنان می گریزد که دیو
وگر خنده روی است و آمیزگار
عفیفش ندانند و پرهیزگار
غنی را به غیبت بکاوند پوست
که فرعون اگر هست در عالم اوست
وگر بینوایی بگرید به سوز
نگون بخت خوانندش و تیره‌روز
وگر کامرانی در آید ز پای
غنیمت شمارند و فضل خدای
که تا چند از این جاه و گردن کشی؟
خوشی را بود در قفا ناخوشی
و گر تنگدستی تنک مایه‌ای
سعادت بلندش کند پایه‌ای
بخایندش از کینه دندان به زهر
که دون پرورست این فرومایه دهر
چو بینند کاری به دستت درست
حریصت شمارند و دنیا پرست
وگر دست همت بداری ز کار
گدا پیشه خوانندت و پخته خوار
اگر ناطقی طبل پر یاوه‌ای
وگر خامشی نقش گرماوه‌ای
تحمل کنان را نخوانند مرد
که بیچاره از بیم سر برنکرد
وگر در سرش هول و مردانگی است
گریزند از او کاین چه دیوانگی است؟!
تعنت کنندش گر اندک خوری است
که مالش مگر روزی دیگری است
وگر نغز و پاکیزه باشد خورش
شکم بنده خوانند و تن پرورش
وگر بی تکلف زید مالدار
که زینت بر اهل تمیزست عار
زبان در نهندش به ایذا چو تیغ
که بدبخت زر دارد از خود دریغ
و گر کاخ و ایوان منقش کند
تن خویش را کسوتی خوش کند
به جان آید از طعنه بر وی زنان
که خود را بیاراست همچون زنان
اگر پارسایی سیاحت نکرد
سفر کردگانش نخوانند مرد
که نارفته بیرون ز آغوش زن
کدامش هنر باشد و رای و فن؟
جهاندیده را هم بدرند پوست
که سرگشتهٔ بخت برگشته اوست
گرش حظ از اقبال بودی و بهر
زمانه نراندی ز شهرش به شهر
غرب را نکوهش کند خرده بین
که می‌رنجد از خفت و خیزش زمین
وگر زن کند گوید از دست دل
به گردن در افتاد چون خر به گل
نه از جور مردم رهد زشت روی
نه شاهد ز نامردم زشت گوی
گرت برکند خشم روزی ز جای
سراسیمه خوانندت و تیره رای
وگر برد باری کنی از کسی
بگویند غیرت ندارد بسی
سخی را به اندرز گویند بس
که فردا دو دستت بود پیش و پس
وگر قانع و خویشتن‌دار گشت
به تشنیع خلقی گرفتار گشت
که همچون پدر خواهد این سفله مرد
که نعمت رها کرد و حسرت ببرد
که یارد به کنج سلامت نشست؟
که پیغمبر از خبث ایشان نرست
خدا را که مانند و انباز و جفت
ندارد، شنیدی که ترسا چه گفت؟
رهایی نیابد کس از دست کس
گرفتار را چاره صبرست و بس

جواب باشگاه خبرنگاران جوان به پست ظریف :


روز گذشته گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران که “کار ویژه” آن انتشار اخبار سایر رسانه‌ها است، مطلبی را به نقل از “سایت خبری صراط” منتشر کرده است.
این مطلب که با تیتر “ظریف ریش‌تراش خود را جا گذاشت” به عنوان مطلب تولیدی توسط سایت “صراط” منتشر شده است، در گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران با ذکر “منبع خبر” بازنشر شده است.اما ظاهرا جناب آقای ظریف پس از مشاهده این مطلب در گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران بدون دقت در منبع خبر، چنین تصوری برایشان ایجاد شده که این مطلب از مطالب تولیدی باشگاه خبرنگاران بوده است و در واکنش به این خبر بازنشر شده، اقدام به انتشار مطلبی خطاب به باشگاه خبرنگاران در صفحه فیس بوک خود کرده است.

جالب‌تر اینکه خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران(ایرنا) نیز دقیقا همین مطلب را به نقل از “خیبر آنلاین” منتشر کرده همچنین سایت خبرآنلاین هم اقدام به انتشار این خبر کرده است.

با توجه به انتشار این مطلب در گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران با ذکر منبع اصلی خبر، شایسته بود که جناب آقای ظریف در صورتی که قصد واکنش به این مطلب را داشته، خطاب خود را منبع اصلی انتشار دهند ـ سایت صراط ـ تغییر می‌داد.

خبر گروه وبگردی باشگاه خبرگاران از اینجا قابل مشاهده است.
خبر سایت صراط از اینجا قابل مشاهده است.
خبر ایرنا از اینجا قابل مشاهده است.

اما نکته قابل تامل اینکه پس از انتشار توضیحات باشگاه خبرنگاران، خبرگزاری ایرنا در اقدامی غیر حرفه‌ای مبادرت به حذف خبر “ظریف بدون ریش پروفسوری وارد مذاکرات وین شد” کرد که در ادامه تصویر نسخه ذخیره شده خبر ایرنا که در سرور موتور جستجوی کوگل موجود است، آمده است.

 
Share